Menu Zamknij

XXII INTEGRACYJNA MINI OLIMPIADA SPORTOWA

W dniu 20 września 2023 na Hali Sportowej ,,Kotwica”, odbyła się XXII Integracyjna Mini Olimpiada Sportowa pod hasłem “Razem sprawni tak samo”, którą otworzyła Pani Wicedyrektor Agata Ladra. W Olimpiadzie wzięła udział cała społeczność Placówki: Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Szkoła Przysposabiająca do Pracy. Imprezę przygotowali i przeprowadzili p.Kasper Dugacz i p.Bartosz Pawlak. Konkurencje sportowe były przeplatane zabawami integracyjnymi przy muzyce, która prowadziła p. Elżbieta Karczyńska.

Wszyscy uczestnicy Olimpiady otrzymali medale okolicznościowe. Uroczystość zakończyła się ciepłym posiłkiem. XXII Integracyjną Mini Olimpiadę Sportową współfinansował PCPR w Oleśnie ze środków PFRON. Wsparcia udzielili wolontariusze z ZSP Sportowa w Praszce -DZIEKUJEMY!

Print Friendly, PDF & Email

Keyboard Shortcuts

g then h → home Go to front page
g then l → login Go to login page
g then d → dashboard Go to admin dashboard
g then c → comment Go to comment edit page
g then t → themes Go to themes page
g then p → plugins Go to plugins page
g then u → users Go to users page
g then s → settings Go to settings page
? → help Toggle the help area
/ → search Focus the search box
d → debug Toggle the debug bar
r → reload Reload the current page
e → edit Edit current post
p then a → post all All post listing
p then n → post new Create new post
Shift + p then a → page all All page listing
Shift + p then n → page new Create new page
Skip to content