Menu Zamknij

XXI Integracyjna Mini Olimpiada Sportowa

W dniu 22 września 2022 w Zespole Placówek w Praszce, odbyła się XXI Integracyjna Mini Olimpiada Sportowa pod hasłem “Razem sprawni tak samo”, którą uroczyście otworzyła Pani Dyrektor Agnieszka Soberka. Natomiast znicz olimpijski zapalił uczeń szkoły podstawowej Kacper C. W Olimpiadzie wzięła udział cała placówka : przedszkole, szkoła podstawowa, Szkoła Przysposabiająca do Pracy i zespoły rewalidacyjno- wychowawcze. Imprezę przygotowali i przeprowadzili p.Kasper Dugacz i p.Bartosz Pawlak. Konkurencje sportowe były przeplatane zabawami integracyjnymi przy muzyce, która prowadziła p. Elżbieta Karczyńska.

Przy okazji uroczystości organizowanej przez ZPS zostały zakupione worki rozciągliwe. Wszyscy uczestnicy Olimpiady otrzymali medale okolicznościowe, dyplomy i słodki upominek. Uroczystość zakończyła się ciepłym posiłkiem. XXI Integracyjną Mini Olimpiadę Sportową współfinansował PCPR w Oleśnie ze środków PFRON -DZIEKUJEMY!

Print Friendly, PDF & Email

Keyboard Shortcuts

g then h → home Go to front page
g then l → login Go to login page
g then d → dashboard Go to admin dashboard
g then c → comment Go to comment edit page
g then t → themes Go to themes page
g then p → plugins Go to plugins page
g then u → users Go to users page
g then s → settings Go to settings page
? → help Toggle the help area
/ → search Focus the search box
d → debug Toggle the debug bar
r → reload Reload the current page
e → edit Edit current post
p then a → post all All post listing
p then n → post new Create new post
Shift + p then a → page all All page listing
Shift + p then n → page new Create new page
Skip to content