Menu Zamknij

Wycieczka do Radia Ziemi Wieluńskiej

We wtorek 7 marca uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy pojechali na wycieczkę do Radia Ziemi Wieluńskiej. Celem wizyty w radiu było zapoznanie młodzieży z pracą dziennikarzy radiowych oraz obejrzenie najważniejszych pomieszczeń znajdujących się w gmachu radia. Uczniowie mogli zobaczyć prawdziwy stół emisyjny oraz mnóstwo innych urządzeń potrzebnych w pracy realizatora dźwięku. Dziękujemy bardzo panu Gabrielowi Wyględaczowi za oprowadzenie i za opowiedzenie, na czym tak naprawdę polega praca w radiu.

Print Friendly, PDF & Email

Keyboard Shortcuts

g then h → home Go to front page
g then l → login Go to login page
g then d → dashboard Go to admin dashboard
g then c → comment Go to comment edit page
g then t → themes Go to themes page
g then p → plugins Go to plugins page
g then u → users Go to users page
g then s → settings Go to settings page
? → help Toggle the help area
/ → search Focus the search box
d → debug Toggle the debug bar
r → reload Reload the current page
e → edit Edit current post
p then a → post all All post listing
p then n → post new Create new post
Shift + p then a → page all All page listing
Shift + p then n → page new Create new page
Skip to content