Menu Zamknij

Wychowawcy w roku szkolnym 2021/2022

Grupa przedszkolna

Wychowawca- mgr Aleksandra Główka

 

 I etap edukacyjny -Kl .I

Wychowawca -mgr Barbara Rychel

I etap edukacyjny – kl. III

Wychowawca – mgr Marzena Smugowska

I etap edukacyjny – kl. III

Wychowawca – mgr Anna Idasiak

II etap edukacyjny – kl. IV

Wychowawca- mgr Bogumiła Jurczyńska

II etap edukacyjny-kl.IV

Wychowawca -mgr Beata Pęciak

 II edukacyjny – kl VI-VII

Wychowawca -mgr Żaneta Strugała

II etap edukacyjny – kl. VIII

Wychowawca- mgr Agnieszka Pawlaczyk

Zespoły rewalidacyjne

Opiekun – mgr Damian Błaszczak

Opiekun –mgr Aneta Pilarska

Opiekun- mgr Teresa Gableta

 

 Szkoła Przysposabiajaca do Pracy- Kl. I

Wychowawca- mgr Dorota Owczarek

 Szkoła Przysposabiająca do Pracy – Kl II

Wychowawca – mgr Elżbieta Karczyńska

Szkoła Przysposabiająca do Pracy- kl. I – III

Wychowawca –mgr Elżbieta Kapica

Print Friendly, PDF & Email

Keyboard Shortcuts

g then h → home Go to front page
g then l → login Go to login page
g then d → dashboard Go to admin dashboard
g then c → comment Go to comment edit page
g then t → themes Go to themes page
g then p → plugins Go to plugins page
g then u → users Go to users page
g then s → settings Go to settings page
? → help Toggle the help area
/ → search Focus the search box
d → debug Toggle the debug bar
r → reload Reload the current page
e → edit Edit current post
p then a → post all All post listing
p then n → post new Create new post
Shift + p then a → page all All page listing
Shift + p then n → page new Create new page
Skip to content