Menu Zamknij

Wędkowanie bez barier

W dniu 23.10.2021r. na zbiorniku wodnym Rów Jastrzygowice uczniowie Zespołu Placówek Specjalnych w Praszce,biorący udział w projekcie “Wędkowanie bez barier” wraz z rodzicami wzięli udział w I zawodach wędkarskich STRONG FISH.Zawody zorganizowane zostały przez Polski Związek Wędkarski w Gorzowie Śląskim oraz koordynatorów projektu.Mimo iż pogoda nie rozpieszczała, to zawodnikom towarzyszyła doskonała atmosfera współzawodnictwa.W zmaganiach udział wzięło siedmioro zawodników z naszej placówki oraz jeden absolwent.Uczniowie walczyli o cenne nagrody ufundowane przez Polski Związek Wędkarski w Opolu.Ostateczne wyniki wyglądały następująco: I miejsce Michał K., II miejsce Dawid K., III miejsce Jakub K.,IV miejsce Błażej W. Pozostali uczestnicy: Bartosz O., Mikołaj K., Błażej K. oraz Angelika B.Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział oraz zapraszamy na wiosenną edycję zawodów”.

l
Print Friendly, PDF & Email

Keyboard Shortcuts

g then h → home Go to front page
g then l → login Go to login page
g then d → dashboard Go to admin dashboard
g then c → comment Go to comment edit page
g then t → themes Go to themes page
g then p → plugins Go to plugins page
g then u → users Go to users page
g then s → settings Go to settings page
? → help Toggle the help area
/ → search Focus the search box
d → debug Toggle the debug bar
r → reload Reload the current page
e → edit Edit current post
p then a → post all All post listing
p then n → post new Create new post
Shift + p then a → page all All page listing
Shift + p then n → page new Create new page
Skip to content