Menu Zamknij

Warsztaty pt. “Mozaikowe obrazki”

W dniu dzisiejszym dzieci i uczniowie ZPS w Praszce uczestniczyli w warsztatach pt. “Mozaikowe obrazki”, zorganizowane przez Muzeum w Praszce. Uczniowie samodzielnie stworzyli własne mozaiki z plasterków kolorowej plasteliny i masy solnej. Efekt końcowy i radość każdego ucznia można zobaczyć na fotografiach. Warsztatom również towarzyszyła wystawa ” Utracony Świat Leona Barszczewskiego, na której wszyscy poznali losy wspaniałego Polaka

Print Friendly, PDF & Email

Keyboard Shortcuts

g then h → home Go to front page
g then l → login Go to login page
g then d → dashboard Go to admin dashboard
g then c → comment Go to comment edit page
g then t → themes Go to themes page
g then p → plugins Go to plugins page
g then u → users Go to users page
g then s → settings Go to settings page
? → help Toggle the help area
/ → search Focus the search box
d → debug Toggle the debug bar
r → reload Reload the current page
e → edit Edit current post
p then a → post all All post listing
p then n → post new Create new post
Shift + p then a → page all All page listing
Shift + p then n → page new Create new page
Skip to content