Menu Zamknij

Geneza ZPS

Historia naszej Placówki rozpoczyna się 2 listopada 1992 roku, kiedy to z inicjatywy Pani wizytator Jadwigi Jurczyk i przy wsparciu Kuratorium Oświaty w Częstochowie powołano do życia Przedszkole Specjalne w Praszce. W kolejnym roku, z uwagi na wzrost zainteresowania placówką  wśród rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych, przedszkole wzbogaciło się o nowy oddział przedszkolny.

1994 roku, dzięki środkom PFRON – oddział w Częstochowie,  zniwelowano bariery architektoniczne w placówce: zrobiono podjazd, zmodernizowano i wyposażono łazienki. Powoli, nakładem wielu sił i środków, budynek po  dawnym  żłobku, przeobrażał się w placówkę  dostosowaną  i wyposażoną  w sprzęt niezbędny  dla  potrzeb niepełnosprawnych.

W celu zmobilizowania i zachęcenia sponsorów do hojności na rzecz naszej placówki, w 1995 roku, odbył się pierwszy Charytatywny Bal na rzecz naszych wychowanków. Od tego czasu, stał się on cykliczną imprezą organizowaną przez personel i rodziców, corocznie w karnawale. W tym samym roku, dzięki wsparciu sponsora,  firmy KUMAX, zakupiono UGUL- specjalistyczny sprzęt do usprawniania ruchowego, a w następnym gabinet rehabilitacyjny wzbogacono o nowe sprzęty  do nauki chodu – bieżnię, poręcze i lustra.

Również w 1995 roku otrzymaliśmy od Fundacji W O Ś P Jurka Owsiaka drewniane, ekologiczne zabawki i zestawy klocków LEGO.

Od tego czasu nawiązaliśmy kontakt z Jurkiem Owsiakiem i czynnie włączyliśmy się w zbiórkę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Udowodniliśmy, że nie tylko czekamy na pomoc, ale sami, na miarę naszych skromnych możliwości, potrafimy pomagać innym. Od tamtej pory, co roku  bierzemy udział w akcji zbierania pieniędzy na rzecz WOŚP.

W roku 1996 w placówce powstaje zespół taneczny „Słoneczka”, który reprezentuje naszą placówkę i miasto Praszka nie tylko na scenach lokalnych, ale także podczas festiwali oraz imprez ogólnopolskich (Częstochowa, Grodków, Tomaszów Mazowiecki, Leśnica, Zawadzkie). Dla usprawniania wielozmysłowego zorganizowano w jednej z sal w budynku „SALĘ  POLISENSORYCZNĄ ” – wyposażono ją  w łóżko wodne, solar, prysznic świetlny.

W roku 1997 powstają nowe oddziały, tym razem skupiające dziecii młodzież  z upośledzeniem umysłowym  w stopniu głębokim.

Pracą rewalidacyjną w domu, zostają objęte  dzieci, które ze względu na przeciwwskazania zdrowotne nie mogą uczęszczać do placówki.

W kolejnych latach trwają dalsze remonty,  prace adaptacyjne dodatkowych pomieszczeń doposażanie placówki. Dzięki środkom sponsorów sala rehabilitacyjna  wzbogaciła się o wannę do hydromasażu, własnymi siłami wymieniono okna, zakupione ze środków pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego.

Od roku 1999 naszym organem prowadzącym staje się Urząd Miasta i Gminy w Praszce. Pojawia się nadzieja, że „Ktoś bliżej”, lepiej dostrzeże nasze problemy i potrzeby, niestety placówka przeżywa trudne chwile – brakuje środków finansowych na jej dalsze funkcjonowanie. Jednak dzięki interwencji wielu ludzi, prasy, telewizji, a przede wszystkim wspaniałej postawie rodziców, przetrwaliśmy.

W roku 2000 następuje przeorganizowanie Przedszkola  Specjalnego w Zespół Placówek Specjalnych – Przedszkole Specjalne i Szkoła Podstawowa Specjalna. W tym samym roku Zakład Visteon Poland S.A.  wyposażył naszą placówkę w sprzęt terenowy w postaci ławek, huśtawek, piaskownicy, ukazał się też pierwszy numer naszej gazetki „Wiadomości ZPS”, na łamach której dzielimy się swoją wiedzą pedagogiczną i zamieszczamy bieżące informacje.

Rok 2001 jest kolejnym przełomowym w funkcjonowaniu Placówki. Powstaje nowy etap edukacyjny – Gimnazjum  Specjalne. Dodatkowo dzieci i uczniowie mają możliwość dojazdu do Placówki, dzięki zakupionemu ze środków Gminy i PFRON  busowi. Otrzymujemy też fundusze na I etap adaptacji budynku gospodarczego pod salę rehabilitacyjną (wymiana dachu, okien, sporządzenie planu modernizacji budynku). Z wizytą duszpasterską przybył i poświęcił naszą placówkę  biskup dr Jan Wątroba. A pod koniec 2001 roku z   inicjatywy Pani Dyrektor  powstaje przy naszej Placówce Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych, dzięki któremu, możemy lepiej pozyskiwać środki na rzecz naszych podopiecznych.

Z czasem budujemy ceremoniał naszej Placówki. W 2002 roku zorganizowana została I Integracyjna Mini Olimpiada Sportowa, której gościem  honorowym był Pan Jacek Przebierała – brązowy medalista Para Olimpiady Sportowej ‘ SYDNEY 2000. W tym samym roku świętowaliśmy 10 – lecie Placówki oraz realizowaliśmy projekt integracyjny dla dzieci – „Jesienne rozgrywki sportowe”.

Powstała też pracownia internetowa w ramach Programu „Internet w każdej szkole”- fundusze na jej wyposażenie pochodzą ze środków Gminy Praszka oraz firmy  KUMAX Computer Systems z Praszki.

Dnia 31. 12. 2002 zostały zakończone prace adaptacyjne budynku gospodarczego pod budynek rehabilitacyjny. Adaptacja w/w budynku została zainicjowana przez Visteon Poland S.A. i zaakceptowana przez Urząd Miasta i Gminy Praszka.

W roku 2003 na Hali Sportowej w Praszce odbyła się II Integracyjna Mini  Olimpiada Sportowa,  której  gościem honorowym  był DARIUSZ ŻURAW – PIŁKARZ,  były zawodnik  I ligowej drużyny Zagłębia Lubin. W MGOK w Praszce odbyła się zaś „Biesiada Jesienna” – powiatowa impreza dla środowiska osób niepełnosprawnych. Dnia 5. 12. 2003 roku po raz pierwszy zostaliśmy zaproszeni na Mikołaja do restauracji Kmicic. Od tej pory,  każdego roku,  korzystamy z gościnności właścicielki lokalu – Pani Małgorzaty Macheta.

21. 06. 2004 Stowarzyszenie „Pomocna dłoń” oraz harcerze hufca ZHP w Praszce zorganizowali dla naszych dzieci piknik z okazji Dnia Dziecka. Od tej pory impreza ta odbywała się co roku, głównie dzięki zaangażowaniu Pana Adama Łuckiego, który ciągle wspiera i pozyskuje dla naszej Placówki nowe środki. Od września 2004 r do czerwca 2005 roku realizowany był w Zespole Placówek Specjalnych projekt „Otwórz swoje serce” – integracja dzieci niepełnosprawnych z ich zdrowymi rówieśnikami . Projekt obejmował cykl imprez i finansowany był ze środków Stowarzyszenia oraz przyznanego na ten cel grantu z Fundacji Stefana Batorego. Z kolei 30. 12. 2004 roku nasze Stowarzyszenie uzyskało status organizacji pożytku publicznego, dzięki czemu w szerszym zakresie, głównie dzięki wpłatom 1% podatku dochodowego, możemy pozyskiwać fundusze na potrzeby naszych podopiecznych.

Dzięki środkom zgromadzonym na koncie Stowarzyszenia, pochodzących z darowizn  i wpłat 1 % –  w czerwcu 2005 roku rozpoczęły się prace remontowe polegające na niwelowaniu barier architektonicznych w łazience i klasie w budynku Zespołu Placówek .

W dniach 29. 04 – 3. 05. 2006 delegacja pracowników Placówki na zaproszenie Państwa Krajewskich i Polonii Belgijskiej, miała możliwość pobytu w Liege w Belgii. Nauczyciele zapoznali się tam z organizacją szkolnictwa specjalnego w Belgii. We wrześniu tego samego roku w Speyer (Nadrenia Palatynat- Niemcy) odbyło się spotkanie uczniów szkół specjalnych Opolszczyzny z uczniami szkół Nadrenii Palatynatu. Hasłem przewodnim spotkania był sport i aktywność ruchowa. Naszą placówkę reprezentowały dwie uczennice: Emilia Binek i Agnieszka Wanat, pod opieką wychowawcy Bogumiły Jurczyńskiej.

W kolejnych latach realizowaliśmy coraz więcej programów i projektów mających na celu integrację naszych dzieci i młodzieży ze środowiskiem lokalnym oraz możliwie pełny i wielostronny ich rozwój. Było i jest to możliwe dzięki środkom zgromadzonym przez Stowarzyszenie oraz dzięki przychylności Gminy Praszka, która wielokrotnie była naszym partnerem finansowym.

W roku 2007 przeprowadzone zostały kolejne prace remontowe oraz całościowa wymiana instalacji elektrycznej w budynku. Od września 2008 roku Zespół został poszerzony o kolejny etap – Szkołę Przysposabiającą do Pracy. Na początku 2010 roku Placówka otrzymuje nowego busa do przewozu dzieci i młodzieży.

W 2011 roku nasza placówka wzięła udział w akcji prowadzonej przez TV Polska pod hasłem „Reklama dzieciom”. Pozyskane środki finansowe w kwocie 12,000,00 zostały przeznaczone na zakup nowych komputerów do pracowni Internetowej.

W ramach wspomnianej akcji, w roku 2012 Stowarzyszenie otrzymało kwotę 14,000,00 zł, za którą został zakupiony sprzęt stacjonarny do rehabilitacji ruchowej i zabaw na świeżym powietrzu.

Zorganizowana impreza integracyjna „Uczeń na medal” miała w tym roku szczególny charakter w związku ze zbliżającymi się wydarzeniami sportowymi EURO 2012. Uczestnicy konkursu, którymi byli uczniowie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kluczborku, ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Uszycach oraz z Klasy Specjalnej w PSP nr 3 w Oleśnie konkurowali ze sobą pod hasłem „Uczeń na medal w barwach biało-czerwonych”.

W maju dzieci i uczniowie ZPS-u wyjechali na jednodniową wycieczkę do Łodzi. Obejrzeli wystawy w Muzeum Kinematografii, spędzali czas w Eksperymentarium, w Manufakturze, a na ulicy Piotrkowskiej, każdy chętny miał możliwość usiąść na ulicznej ławeczce obok Juliana Tuwima. Koszty wycieczki w całości zostały pokryte ze środków naszego Stowarzyszenia.

Od roku 2012 w Zespole Placówek Specjalnych realizowano następujące programy pozabudżetowe: zajęcia ruchowe na pływalni, zajęcia usamodzielniające w pracowni „Mój dom”, indywidualne zajęcia z uczniami z zakresu psychologii, logopedii, komunikacji alternatywnej, dożywianie, dowozy uczniów do placówki, zakup pomocy dydaktycznych, modernizacja Sali Polisensorycznej.

Oferta dydaktyczna ZPS-u została poszerzona o Wczesne Wspomaganie Rozwoju Małego Dziecka.

Pozyskane kwoty finansowe: rok 2013

– ze Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Praszce: 51.918.34 zł.

– Z PFRON w Opolu: 247.565.05 zł

– z ROPS w Opolu 13.540.00 zł

rok 2014 – kwota 32.888.00 zł

rok 2015 – kwota 28.180.00 zł

Od roku 2012 w ramach pozyskiwanych środków finansowych placówka każdego roku jest doposażana i modernizowana zgodnie z aktualnymi potrzebami dzieci i uczniów niepełnosprawnych.

Prace adaptacyjne pozwoliły stworzyć:

– salę do terapii RSA BIOFEEDBACK

– pracownię do komunikacji alternatywnej

– pracownię zajęć logopedycznych

– gabinet do zajęć psychologicznych

Doposażono:

– plac zabaw dla dzieci przedszkolnych

– salę polisensoryczną

 salę rehabilitacji w Platformę SCHUMANA, zestawy ćwiczeń SMOVEY, kije do Nordic Walking

– pracownię komputerową zakupując nowe laptopy, wielofunkcyjną kserokopiarkę, drukarki oraz specjalistyczne programy edukacyjne.

Zakupiono:

– zakupiono garaż dla szkolnego BUS-a

 wykonano zadaszenie nad drzwiami wejściowymi

– zamontowano zewnętrzne materiały cieniujące

– zmodernizowano ogrodzenie i zamontowano bramy wjazdowe

Opieki i wsparcia nie zostały pozbawione również rodziny naszych podopiecznych. W porozumieniu ze Stowarzyszeniem możliwe do zrealizowania stały się następujące inicjatywy:

– wybudowano podjazdy dla wózków inwalidzkich dla trojga dzieci

– remont oraz przystosowanie pomieszczeń domowych do potrzeb osoby niepełnosprawnej (troje uczniów)

– zakup aktywnych wózków elektrycznych w celu poszerzenia zakresu samodzielności ( dwoje uczniów);

– zakup wózka sportowego dla jednej uczennicy

– zorganizowanie nieodpłatnego odpoczynku letniego dla uczennicy gimnazjum

– sfinansowanie wyjazdu na Zieloną Szkołę do Zakopanego uczennicy Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

Lata 2017-2019 to czas prowadzenia remontów w dawnej PSP nr 3, aby przystosować budynek do potrzeb uczniów Szkoły PdP. Rezultatem prowadzonych działań jest pracownia gospodarstwa domowego oraz dwie sale zajęciowe przedzielone ruchomymi ścianami dźwiękoszczelnymi. Ponadto młodzież ma do dyspozycji łazienkę, dodatkową toaletę, pomieszczenie z natryskiem i szatnię.

W lipcu i sierpniu 2020r.  budynek ZPS-u został ponownie dostosowany do potrzeb dzieci i uczniów w nowym roku szkolnym 2020/2021. Zamontowano przesuwaną ścianę w największej pracowni, dzieląc powierzchnię na dwie klasy, jednak w razie potrzeby, istnieje możliwość jej zsunięcia, tworząc na powrót dużą przestrzeń jednego pomieszczenia.

Wszystkie wnętrza sal i korytarze zostały odmalowane. W jednej z klas na parterze wymieniono płytki podłogowe na nową wykładzinę.

Obecnie wczesnym wspomaganiem, wychowaniem, nauką i rewalidacją jest objętych 63 dzieci i uczniów niepełnosprawnych z gmin: Praszka, Gorzów Śląski, Radłów, Rudniki, Krzepice oraz Lipie.

Print Friendly, PDF & Email

Keyboard Shortcuts

g then h → home Go to front page
g then l → login Go to login page
g then d → dashboard Go to admin dashboard
g then c → comment Go to comment edit page
g then t → themes Go to themes page
g then p → plugins Go to plugins page
g then u → users Go to users page
g then s → settings Go to settings page
? → help Toggle the help area
/ → search Focus the search box
d → debug Toggle the debug bar
r → reload Reload the current page
e → edit Edit current post
p then a → post all All post listing
p then n → post new Create new post
Shift + p then a → page all All page listing
Shift + p then n → page new Create new page
Skip to content