Menu Zamknij

„Pomoc bezdomnym pieskom”

Kolejny już rok dzieci/uczniowie naszej placówki zgłosiły chęć do udziału w akcji charytatywnej „Pomoc bezdomnym pieskom” ze schroniska w Bogdańczowicach. Ta humanitarna akcja miała na celu wyrabianie w dzieciach/ uczniach wrażliwości na potrzeby czworonogów. W ramach tej kampanii zostały zrealizowane zajęcia tematyczne z okazji „Dnia Kundelka” w dniu 25 października br. w poszczególnych grupach/ klasach.​W akcji wzięły udział następujące osoby: Franciszek N., Michał S., Michał Ł., Kamil D., Milena B., Paweł G., Piotr B., Elżbieta G., Sandra J., Wiktoria W., Michał P., Dominika J., Jakub K., Tomasz L., Maria Sz., Wiktoria M., Bartosz O., klasa IV Szkoły Podstawowej.​Dzięki ofiarności rodziców dzieci/ uczniów udało się zgromadzić dużą ilość pożywienia, kocy i innych akcesoriów dla psów. Wszyscy byliśmy zadowoleni z efektów akcji. W ramach przeprowadzonej kampanii wszyscy uczniowie otrzymali podziękowania w formie dyplomów od opiekunów schroniska.Serdecznie dziękuję wszystkim dzieciom/uczniom i rodzicom za serce okazane opuszczonym zwierzakom oraz za aktywne włączenie się do akcji. Zebrane produkty zostały przekazane wolontariuszom, którzy także bardzo Państwu dziękują za udział w tej szlachetnej zbiórce. Dziękujemy! ​​​​​​​​​​Koordynator akcji​​​​​​​​​Dorota Maruszek – Kiński

Print Friendly, PDF & Email

Keyboard Shortcuts

g then h → home Go to front page
g then l → login Go to login page
g then d → dashboard Go to admin dashboard
g then c → comment Go to comment edit page
g then t → themes Go to themes page
g then p → plugins Go to plugins page
g then u → users Go to users page
g then s → settings Go to settings page
? → help Toggle the help area
/ → search Focus the search box
d → debug Toggle the debug bar
r → reload Reload the current page
e → edit Edit current post
p then a → post all All post listing
p then n → post new Create new post
Shift + p then a → page all All page listing
Shift + p then n → page new Create new page
Skip to content