Menu Zamknij

Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci Specjalnej Troski pod hasłem “Moja rodzina w kolorach świata “

W czwartek 8 grudnia sala widowiskowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Praszce była miejscem finału Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci Specjalnej Troski pod hasłem „Moja rodzina w kolorach świata”.

Gośćmi wydarzenia byli: Jarosław Tkaczyński – burmistrz Praszki, Jolanta Górka – dyrektorka Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnie, Grażyna Walków (pedagożka szkolna Szkoły Podstawowej nr 3 w Praszce, Sylwia Pietras – dyrektorka Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Praszka oraz Maria Wiatr – przewodnicząca Rady Nadzorczej Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Praszce.

– Rodzina jest najważniejsza w życiu każdego człowieka – zauważył w trakcie otwarcia Jacek Pac, dyrektor M-GOKiS, po czym burmistrz Tkaczyński wypowiedział formułkę „Finał konkursu uważam za otwarty”.

Gala rozpoczęła się od części artystycznej, w której dziesięć piosenek zaśpiewała Patrycja Błach, 3-krotna laureatka Festiwalu Zaczarowanej Piosenki, organizowanego przez Fundację Anny Dymnej „Mimo Wszystko”. Wprowadziła nimi uczestników w świąteczny nastrój.

Jury w składzie: Grażyna Walków (przewodnicząca), Monika Wiecha (psycholożka Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnie, Marlena Iwańska – artystka plastyk i instruktorka Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Rudnikach, Małgorzata Lukas – artystka plastyk z Rudnik oraz Barbara Adamska ogłosiło werdykt:

– Na konkurs wpłynęło 150 prac nadesłanych przez czternaście placówek kształcenia specjalnego z: Brzegu, Częstochowy, Dobrodzienia, Głogówka, Grodkowa, Kadłuba, Koluszek, Malborka, Oleśnica, Praszki, Prudnika, Uszyc, Sieradza oraz Sowczyc – poinformowała jurorka.

Nasza uczennica Natalia Syma została laureatką konkursu w kategorii od 11-14 lat. Pracę wykonała pod kierunkiem nauczycielki – Marty Wesoły. Serdecznie gratulujemy.

Obecnym na uroczystości laureatom nagrody wręczył burmistrz Jarosław Tkaczyński.

Print Friendly, PDF & Email

Keyboard Shortcuts

g then h → home Go to front page
g then l → login Go to login page
g then d → dashboard Go to admin dashboard
g then c → comment Go to comment edit page
g then t → themes Go to themes page
g then p → plugins Go to plugins page
g then u → users Go to users page
g then s → settings Go to settings page
? → help Toggle the help area
/ → search Focus the search box
d → debug Toggle the debug bar
r → reload Reload the current page
e → edit Edit current post
p then a → post all All post listing
p then n → post new Create new post
Shift + p then a → page all All page listing
Shift + p then n → page new Create new page
Skip to content