Menu Zamknij

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRAW DZIECKA

W dniu 21 listopada, z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka, w naszej Placówce odbyły się warsztaty z psycholog Zofią Pinkosz. W ich trakcie dzieci i młodzież uzyskali informacje dotyczące ich podstawowych praw w postaci prezentacji multimedialnej oraz plakatów. W trakcie prezentacji została także zaprezentowana Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, a w szczególności artykuły 14,15 i 16 dotyczące wolności i bezpieczeństwa osobistego, wolności od okrutnego, nieludzkiego albo poniżającego traktowania lub karania oraz wolności od wykorzystania, przemocy i nadużyć.

Print Friendly, PDF & Email

Keyboard Shortcuts

g then h → home Go to front page
g then l → login Go to login page
g then d → dashboard Go to admin dashboard
g then c → comment Go to comment edit page
g then t → themes Go to themes page
g then p → plugins Go to plugins page
g then u → users Go to users page
g then s → settings Go to settings page
? → help Toggle the help area
/ → search Focus the search box
d → debug Toggle the debug bar
r → reload Reload the current page
e → edit Edit current post
p then a → post all All post listing
p then n → post new Create new post
Shift + p then a → page all All page listing
Shift + p then n → page new Create new page
Skip to content