Menu Zamknij

DYREKTOR

mgr Agnieszka Soberka

 

VICE-DYREKTOR

mgr Agata Ladra

Grono pedagogiczne

mgr Marzena Smugowska-urlop na poratowanie zdrowia

mgr Wioletta Sobieralska

mgr Katarzyna Gierak

mgr Agata Wojtal

mgr Halina Kowalczyk

mgr Zofia Pinkosz

mgr Karolina Reszka

mgr Teresa Gableta

mgr Dorota Maruszek -Kiński 

mgr Beata Pęciak

mgr Bogumiła Jurczyńska

mgr Anna  Idasiak

mgr Żaneta Żuber- długotrwałe zwolnienie lekarskie

mgr Mirosława Światowska

mgr Barbara Rychel

mgr Agnieszka Pawlaczyk

mgr Agnieszka Sala

mgr Aleksandra Główka

mgr Żaneta Strugała

mgr Dorota Owczarek

mgr Elżbieta Karczyńska

mgr Marta Wesoły

mgr Aneta Pilarska

mgr Patrycja Pychyńska-Smugowska

mgr Kasper Dugacz

mgr Bartosz Pawlak

mgr Elżbieta Kapica

mgr Zbigniew Nalichowski-długotrwałe zwolnienie lekarskie

mgr Joanna Wydmuch

mgr Damian Błaszczak

mgr Katarzyna Tabor

mgr Agnieszka Rychel-Duda

Wychowawcy

Grupa I przedszkolna

Wychowawca- mgr Aleksandra Główka

Grupa II Przedszkolna

Wychowawca-mgr Wioletta Sobieralska

 I etap edukacyjny -Kl .I-III

Wychowawca -mgr Karolina Reszka

I etap edukacyjny – kl. III

Wychowawca – mgr Barbara Rychel

I etap edukacyjny – kl. IV

Wychowawca – mgr Aneta Pilarska

II etap edukacyjny – kl. V

Wychowawca- mgr Anna Idasiak

II etap edukacyjny -kl. VI

Wychowawca -mgr Bogumiła Jurczyńska

II etap edukacyjny -kl. VI-VII

Wychowawca -mgr Beata Pęciak

II edukacyjny – kl. VIII

Wychowawca -mgr Żaneta Strugała

Zespoły rewalidacyjne

Opiekun – mgr Damian Błaszczak

Opiekun –mgr Patrycja Smugowska-Pychyńska

Opiekun- mgr Teresa Gableta

Szkoła Przysposabiająca do Pracy- Kl. II

Wychowawca- mgr Agnieszka Pawlaczyk

Szkoła Przysposabiająca do Pracy- Kl. I

Wychowawca- mgr Dorota Owczarek

 Szkoła Przysposabiająca do Pracy – Kl. III

Wychowawca – mgr Elżbieta Karczyńska

Szkoła Przysposabiająca do Pracy- kl. III

Wychowawca –mgr Elżbieta Kapica

Personel  niepedagogiczny

Referent ds. administracyjnych

Katarzyna Dąbrowska/ Ewa Trawińska

Pomoc nauczyciela

Justyna Czernek

Urszula Rękowicz

Katarzyna Pecyna

Magdalena Rychlik

Katarzyna Mąkowska

Sylwia Zdobylak

Kierowca

Robert Pychyński

Fizjoterapeuci

mgr Damian Błaszczak

mgr Patrycja Pychyńska-Smugowska

mgr Katarzyna Kościelna

mgr Katarzyna Kuder

Sprzątaczka

Magdalena Rychlik

Kamila Panek

Sylwia Zdobylak

 
 
Print Friendly, PDF & Email

Keyboard Shortcuts

g then h → home Go to front page
g then l → login Go to login page
g then d → dashboard Go to admin dashboard
g then c → comment Go to comment edit page
g then t → themes Go to themes page
g then p → plugins Go to plugins page
g then u → users Go to users page
g then s → settings Go to settings page
? → help Toggle the help area
/ → search Focus the search box
d → debug Toggle the debug bar
r → reload Reload the current page
e → edit Edit current post
p then a → post all All post listing
p then n → post new Create new post
Shift + p then a → page all All page listing
Shift + p then n → page new Create new page
Skip to content