Menu Zamknij

DYREKTOR

mgr Agnieszka Soberka

 

VICE-DYREKTOR

mgr Agata Ladra

Grono pedagogiczne

mgr Marzena Smugowska

mgr Wioletta Sobieralska

mgr Katarzyna Gierak – urlop macierzyński

mgr Agata Wojtal

mgr Halina Kowalczyk

mgr Zofia Pinkosz

mgr Karolina Reszka

mgr Teresa Gableta

mgr Dorota Maruszek -Kiński

mgr Beata Pęciak

mgr Bogumiła Jurczyńska

mgr Anna  Idasiak

mgr Żaneta Żuber

mgr Mirosława Światowska

mgr Barbara Rychel

mgr Agnieszka Pawlaczyk

mgr Agnieszka Sala

mgr Aleksandra Główka

mgr Żaneta Strugała

mgr Dorota Owczarek

mgr Elżbieta Karczyńska

mgr Marta Wesoły

mgr Aneta Pilarska

mgr Patrycja Pychyńska-Smugowska –urlop macierzyński

mgr Kasper Dugacz

mgr Bartosz Pawlak

mgr Elżbieta Kapica

mgr Zbigniew Nalichowski

mgr Joanna Wydmuch-urlop macierzyński

mgr Damian Błaszczak

mgr Katarzyna Tabor

Wychowawcy

Grupa przedszkolna

Wychowawca- mgr Aleksandra Główka

 I etap edukacyjny -Kl .I

Wychowawca -mgr Barbara Rychel

I etap edukacyjny – kl. III

Wychowawca – mgr Marzena Smugowska

I etap edukacyjny – kl. III

Wychowawca – mgr Anna Idasiak

II etap edukacyjny – kl. IV

Wychowawca- mgr Bogumiła Jurczyńska

II etap edukacyjny-kl.IV

Wychowawca -mgr Beata Pęciak

II edukacyjny – kl VI-VII

Wychowawca -mgr Żaneta Strugała

II etap edukacyjny – kl. VIII

Wychowawca- mgr Agnieszka Pawlaczyk

Zespoły rewalidacyjne

Opiekun – mgr Damian Błaszczak

Opiekun –mgr Aneta Pilarska

Opiekun- mgr Teresa Gableta

Szkoła Przysposabiająca do Pracy- Kl. I

Wychowawca- mgr Dorota Owczarek

 Szkoła Przysposabiająca do Pracy – Kl II

Wychowawca – mgr Elżbieta Karczyńska

Szkoła Przysposabiająca do Pracy- kl. I – III

Wychowawca –mgr Elżbieta Kapica

Personel  niepedagogiczny

Referent ds. administracyjnych

Katarzyna Dąbrowska

Pomoc nauczyciela

Justyna Czernek

Urszula Rękowicz

Katarzyna Pecyna

Magdalena Rychlik

Katarzyna Mąkowska

Renata Krajewska

Sylwia Zdobylak

Kierowca

Tadeusz Wicher

Fizjoterapeuci

mgr Damian Błaszczak

mgr Teresa Gableta

mgr Patrycja Pychyńska-Smugowska-urlop macierzyński

mgr Katarzyna Kościelna

Sprzątaczka

Magdalena Rychlik

Kamila Panek

Sylwia Zdobylak

Print Friendly, PDF & Email

Keyboard Shortcuts

g then h → home Go to front page
g then l → login Go to login page
g then d → dashboard Go to admin dashboard
g then c → comment Go to comment edit page
g then t → themes Go to themes page
g then p → plugins Go to plugins page
g then u → users Go to users page
g then s → settings Go to settings page
? → help Toggle the help area
/ → search Focus the search box
d → debug Toggle the debug bar
r → reload Reload the current page
e → edit Edit current post
p then a → post all All post listing
p then n → post new Create new post
Shift + p then a → page all All page listing
Shift + p then n → page new Create new page
Skip to content