Menu Zamknij

Dzień Kobiet dla Pań z Ukrainy

We wtorek 8 marca z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet z inicjatywy Dyrekcji oraz personelu zaprosiliśmy do naszej Placówki Panie z Ukrainy wraz z dziećmi, które w wyniku walk zbrojnych opuściły swoją ojczyznę i znalazły schronienie na terenie naszej gminy. Spotkanie miało na celu integrację kobiet, ustalanie ich najpilniejszych potrzeb oraz przedstawienie kolejnych działań samorządu względem ukraińskich uchodźców.

W przygotowanie uroczystości włączyła się cała społeczność ZPS. Dzieci i uczniowie wykonali drobne okolicznościowe kartki i upominki dla wszystkich kobiet. Personel i Rada Rodziców zadbali o przygotowanie poczęstunku oraz kącik zabaw dla przybyłych dzieci i młodzieży ukraińskiej.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Praszce, Stowarzyszenia Janko Muzykant, koordynator Starosty oleskiego oraz przedstawiciele lokalnych mediów.

Kobiety- matki i babcie, które z Ukrainy wypędziła wojna z ogromnym wzruszeniem i wdzięcznością przyjęły możliwość spotkania, które choć na chwilę oderwało je od tęsknoty , dramatycznych rozstań oraz bolesnych przeżyć.

Print Friendly, PDF & Email

Keyboard Shortcuts

g then h → home Go to front page
g then l → login Go to login page
g then d → dashboard Go to admin dashboard
g then c → comment Go to comment edit page
g then t → themes Go to themes page
g then p → plugins Go to plugins page
g then u → users Go to users page
g then s → settings Go to settings page
? → help Toggle the help area
/ → search Focus the search box
d → debug Toggle the debug bar
r → reload Reload the current page
e → edit Edit current post
p then a → post all All post listing
p then n → post new Create new post
Shift + p then a → page all All page listing
Shift + p then n → page new Create new page
Skip to content