Menu Zamknij

Dekoracja bożonarodzeniowa” – rozstrzygnięcie konkursu.

Dekoracja bożonarodzeniowa” – rozstrzygnięcie konkursu.

Tradycyjnie w okresie poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia dzieci, uczniowie Zespołu Placówek Specjalnych przygotowują dekoracje bożonarodzeniowe, a następnie przekazujemy je zaprzyjaźnionym instytucjom, które współpracują z placówką. Tegoroczny konkurs zorganizowany był na początku grudnia, a jego odbiorcami były dzieci oraz uczniowie naszej szkoły. Celem konkursu było kultywowanie tradycji i rozwijanie kreatywności oraz zachęcanie do aktywności twórczej.

Każda dekoracja była piękna, widać było ogromny wkład pracy. Na konkurs wpłynęły łącznie 32 dekoracje.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom biorącym udział w konkursie oraz ich rodzicom za zaangażowanie i pomoc.

Print Friendly, PDF & Email

Keyboard Shortcuts

g then h → home Go to front page
g then l → login Go to login page
g then d → dashboard Go to admin dashboard
g then c → comment Go to comment edit page
g then t → themes Go to themes page
g then p → plugins Go to plugins page
g then u → users Go to users page
g then s → settings Go to settings page
? → help Toggle the help area
/ → search Focus the search box
d → debug Toggle the debug bar
r → reload Reload the current page
e → edit Edit current post
p then a → post all All post listing
p then n → post new Create new post
Shift + p then a → page all All page listing
Shift + p then n → page new Create new page
Skip to content