Menu Zamknij

Akcja pomocy uchodźcom z Ukrainy

Dzieci, uczniowie wraz rodzicami oraz pracownicy Zespołu Placówek Specjalnych w Praszce włączyli się do akcji pomocy uchodźcom z Ukrainy . Przeprowadziliśmy zbiórkę artykułów na rzecz pomocy naszym sąsiadom, które były sukcesywnie przekazywane do konkretnych instytucji działających na terenie Praszki – OPS , Stowarzyszenie „Janko Muzykant”. Ilość dostarczonych artykułów była tak ogromna, iż przerosła nasze oczekiwania , chociaż nie była zaskoczeniem , ponieważ nasza społeczność (dzieci/uczniowie , rodzice i pracownicy)bardzo chętnie włączają się w akcje charytatywne, zawsze wykazując się dużym zaangażowaniem i ogromnym sercem! Do akcji włączyły się również osoby zaprzyjaźnione z naszą Placówką , które informacje o tym przedsięwzięciu uzyskały ze strony internetowej Placówki i facebooka.


Bardzo wszystkim dziękujemy –Jesteście Wspaniali !!!

Print Friendly, PDF & Email

Keyboard Shortcuts

g then h → home Go to front page
g then l → login Go to login page
g then d → dashboard Go to admin dashboard
g then c → comment Go to comment edit page
g then t → themes Go to themes page
g then p → plugins Go to plugins page
g then u → users Go to users page
g then s → settings Go to settings page
? → help Toggle the help area
/ → search Focus the search box
d → debug Toggle the debug bar
r → reload Reload the current page
e → edit Edit current post
p then a → post all All post listing
p then n → post new Create new post
Shift + p then a → page all All page listing
Shift + p then n → page new Create new page
Skip to content