Menu Zamknij

Akcja kasztanobranie 2023

Akcja kasztanobranie 2023 dobiegła końca! W tym roku pobiliśmy rekord- zebraliśmy 3 tony 400kg kasztanów.

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym, bo tylko wspólnymi siłami mogliśmy osiągnąć taki wynik ❤️ . Szkolne Koło Wolontariatu działające przy Zespole Placówek Specjalnych w Praszce pragnie podziękować placówkom oświatowym, które ochoczo wsparły nas w tym działaniu:

-Szkoła Podstawowa Nr 3 w Praszce♥️

-Szkoła Podstawowa Nr 2 w Praszce ♥️

– Szkoła Podstawowa nr 4 im. Wandy Chotomskiej w Praszce ♥️

– Publiczne Przedszkole nr 2 w Praszce ♥️

– Publiczne Przedszkole Nr 1 w Praszce ♥️

– Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Praszce ♥️

– Publiczne Przedszkole w Ganie ♥️

– Sportowa 8 (Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Praszce) ♥️

-I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Praszce ♥️

– Publiczna Szkoła Podstawowa w Przedmościu ♥️

– Zespół Szkolno Przedszkolny w Strojcu♥️

– Świetlica Wiejska w Strojcu ♥️

– Publiczna Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach ♥️

– ZSCKR im. ks dr Jana Dzierżona w Bogdańczowicach ❤️

Print Friendly, PDF & Email

Keyboard Shortcuts

g then h → home Go to front page
g then l → login Go to login page
g then d → dashboard Go to admin dashboard
g then c → comment Go to comment edit page
g then t → themes Go to themes page
g then p → plugins Go to plugins page
g then u → users Go to users page
g then s → settings Go to settings page
? → help Toggle the help area
/ → search Focus the search box
d → debug Toggle the debug bar
r → reload Reload the current page
e → edit Edit current post
p then a → post all All post listing
p then n → post new Create new post
Shift + p then a → page all All page listing
Shift + p then n → page new Create new page
Skip to content