Menu Zamknij

30-LECIE Placówek Specjalnych w Praszce

We wtorek 2 listopada inaugurowaliśmy obchody 30 – lecia naszej Placówki. Pełna wzruszeń uroczystość odbyła się w kręgu społeczności placówki . Główna celebracja jubileuszu z udziałem rodziców, przyjaciół ZPS-u oraz zaproszonych gości planowana jest na czerwiec przyszłego roku.

Print Friendly, PDF & Email

Keyboard Shortcuts

g then h → home Go to front page
g then l → login Go to login page
g then d → dashboard Go to admin dashboard
g then c → comment Go to comment edit page
g then t → themes Go to themes page
g then p → plugins Go to plugins page
g then u → users Go to users page
g then s → settings Go to settings page
? → help Toggle the help area
/ → search Focus the search box
d → debug Toggle the debug bar
r → reload Reload the current page
e → edit Edit current post
p then a → post all All post listing
p then n → post new Create new post
Shift + p then a → page all All page listing
Shift + p then n → page new Create new page
Skip to content