Geneza ZPS PDF Drukuj Email

Historia naszej Placówki rozpoczyna się 2 listopada 1992 roku, kiedy to z inicjatywy Pani wizytator Jadwigi Jurczyk i przy wsparciu Kuratorium Oświaty w Częstochowie powołano do życia Przedszkole Specjalne w Praszce. W kolejnym roku, z uwagi na wzrost zainteresowania placówką  wśród rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych, przedszkole wzbogaciło się o nowy oddział przedszkolny.

W 1994 roku, dzięki środkom PFRON – oddział w Częstochowie,  zniwelowano bariery architektoniczne w placówce: zrobiono podjazd, zmodernizowano i wyposażono łazienki. Powoli, nakładem wielu sił i środków, budynek po  dawnym  żłobku, przeobrażał się w placówkę  dostosowaną  i wyposażoną  w sprzęt niezbędny  dla  potrzeb niepełnosprawnych.

W celu zmobilizowania i zachęcenia sponsorów do hojności na rzecz naszej placówki, w 1995 roku, odbył się pierwszy Charytatywny Bal na rzecz naszych wychowanków. Od tego czasu, stał się on cykliczną imprezą organizowaną przez personel i rodziców, corocznie w karnawale. W tym samym roku, dzięki wsparciu sponsora,  firmy KUMAX, zakupiono UGUL- specjalistyczny sprzęt do usprawniania ruchowego, a w następnym gabinet rehabilitacyjny wzbogacono o nowe sprzęty  do nauki chodu – bieżnię, poręcze i lustra.

Również w 1995 roku otrzymaliśmy od Fundacji W O Ś P Jurka Owsiaka drewniane, ekologiczne zabawki i zestawy klocków LEGO.

Od tego czasu nawiązaliśmy kontakt z Jurkiem Owsiakiem i czynnie włączyliśmy się w zbiórkę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Udowodniliśmy, że nie tylko czekamy na pomoc, ale sami, na miarę naszych skromnych możliwości, potrafimy pomagać innym. Od tamtej pory, co roku  bierzemy udział w akcji zbierania pieniędzy na rzecz WOŚP.

W roku 1996 w placówce powstaje zespół taneczny „Słoneczka”, który reprezentuje naszą placówkę i miasto Praszka nie tylko na scenach lokalnych, ale także podczas festiwali oraz imprez ogólnopolskich (Częstochowa, Grodków, Tomaszów Mazowiecki, Leśnica, Zawadzkie). Dla usprawniania wielozmysłowego zorganizowano w jednej z sal w budynku „SALĘ  POLISENSORYCZNĄ ” - wyposażono ją  w łóżko wodne, solar, prysznic świetlny.

W roku 1997 powstają nowe oddziały, tym razem skupiające dziecii młodzież  z upośledzeniem umysłowym  w stopniu głębokim.

Pracą rewalidacyjną w domu, zostają objęte  dzieci, które ze względu na przeciwwskazania zdrowotne nie mogą uczęszczać do placówki.

W kolejnych latach trwają dalsze remonty,  prace adaptacyjne dodatkowych pomieszczeń doposażanie placówki. Dzięki środkom sponsorów sala rehabilitacyjna  wzbogaciła się o wannę do hydromasażu, własnymi siłami wymieniono okna, zakupione ze środków pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego.

Od roku 1999 naszym organem prowadzącym staje się  Urząd Miasta i Gminy w Praszce. Pojawia się nadzieja, że „Ktoś bliżej”, lepiej dostrzeże nasze problemy i potrzeby, niestety placówka przeżywa trudne chwile – brakuje środków finansowych na jej dalsze funkcjonowanie. Jednak dzięki interwencji wielu ludzi, prasy, telewizji, a przede wszystkim wspaniałej postawie rodziców, przetrwaliśmy.

W roku 2000 następuje przeorganizowanie Przedszkola  Specjalnego w Zespół Placówek Specjalnych - Przedszkole Specjalne i Szkoła Podstawowa Specjalna. W tym samym roku Zakład Visteon Poland S.A.  wyposażył naszą placówkę w sprzęt terenowy w postaci ławek, huśtawek, piaskownicy, ukazał się też pierwszy numer naszej gazetki „Wiadomości ZPS”, na łamach której dzielimy się swoją wiedzą pedagogiczną i zamieszczamy bieżące  informacje.

Rok 2001 jest kolejnym przełomowym w funkcjonowaniu Placówki. Powstaje nowy etap edukacyjny - Gimnazjum  Specjalne. Dodatkowo dzieci i uczniowie mają możliwość dojazdu do Placówki, dzięki zakupionemu ze środków Gminy i PFRON  busowi. Otrzymujemy też fundusze na I etap adaptacji budynku gospodarczego pod salę rehabilitacyjną (wymiana dachu, okien, sporządzenie planu modernizacji budynku). Z wizytą duszpasterską przybył i poświęcił naszą placówkę  biskup dr Jan Wątroba. A pod koniec 2001 roku z  inicjatywy Pani Dyrektor  powstaje przy naszej Placówce Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych, dzięki któremu, możemy lepiej pozyskiwać środki na rzecz naszych podopiecznych.

Z czasem budujemy ceremoniał naszej Placówki. W 2002 roku zorganizowana została I Integracyjna Mini Olimpiada Sportowa, której gościem  honorowym był Pan Jacek Przebierała – brązowy medalista Para Olimpiady Sportowej ‘ SYDNEY 2000. W tym samym roku świętowaliśmy 10 – lecie Placówki oraz realizowaliśmy projekt integracyjny dla dzieci – „Jesienne rozgrywki sportowe”.

Powstała też pracownia internetowa w ramach Programu „Internet w każdej szkole”- fundusze na jej wyposażenie pochodzą ze środków Gminy Praszka oraz firmy  KUMAX Computer Systems z Praszki.

Dnia 31. 12. 2002 zostały zakończone prace adaptacyjne budynku gospodarczego pod budynek rehabilitacyjny. Adaptacja w/w budynku została zainicjowana przez Visteon Poland S.A. i zaakceptowana przez Urząd Miasta i Gminy Praszka.

W roku 2003 na Hali Sportowej w Praszce odbyła się II Integracyjna Mini  Olimpiada Sportowa,  której  gościem honorowym  był DARIUSZ ŻURAW – PIŁKARZ,  były zawodnik  I ligowej drużyny Zagłębia Lubin. W MGOK w Praszce odbyła się zaś „Biesiada Jesienna” - powiatowa impreza dla środowiska osób niepełnosprawnych. Dnia 5. 12. 2003 roku po raz pierwszy zostaliśmy zaproszeni na Mikołaja do restauracji Kmicic. Od tej pory,  każdego roku,  korzystamy z gościnności właścicielki lokalu – Pani Małgorzaty Macheta.

21. 06. 2004 Stowarzyszenie „Pomocna dłoń” oraz harcerze hufca ZHP w Praszce zorganizowali dla naszych dzieci piknik z okazji Dnia Dziecka. Od tej pory impreza ta odbywała się co roku, głównie dzięki zaangażowaniu Pana Adama Łuckiego, który ciągle wspiera i pozyskuje dla naszej Placówki nowe środki. Od września 2004 r do czerwca 2005 roku realizowany był w Zespole Placówek Specjalnych projekt „Otwórz swoje serce” – integracja dzieci niepełnosprawnych z ich zdrowymi rówieśnikami . Projekt obejmował cykl imprez i finansowany był ze środków Stowarzyszenia oraz przyznanego na ten cel grantu z Fundacji Stefana Batorego. Z kolei 30. 12. 2004 roku nasze Stowarzyszenie uzyskało status organizacji pożytku publicznego, dzięki czemu w szerszym zakresie, głównie dzięki wpłatom 1% podatku dochodowego, możemy pozyskiwać fundusze na potrzeby naszych podopiecznych.

Dzięki środkom zgromadzonym na koncie Stowarzyszenia, pochodzących z darowizn  i   wpłat  1 % -  w czerwcu 2005 roku rozpoczęły się prace remontowe polegające na  niwelowaniu barier architektonicznych w łazience i klasie w budynku Zespołu Placówek .

W dniach 29. 04 – 3. 05. 2006 delegacja pracowników Placówki na zaproszenie Państwa Krajewskich i Polonii Belgijskiej,  miała możliwość pobytu w Liege w Belgii. Nauczyciele zapoznali się tam z organizacją szkolnictwa specjalnego w Belgii. We wrześniu tego samego roku w Speyer (Nadrenia Palatynat- Niemcy) odbyło się spotkanie uczniów szkół  specjalnych Opolszczyzny z uczniami szkół Nadrenii Palatynatu. Hasłem przewodnim spotkania był sport i aktywność ruchowa. Naszą placówkę reprezentowały dwie uczennice: Emilia Binek i Agnieszka Wanat, pod opieką wychowawcy Bogumiły Jurczyńskiej.

W kolejnych latach realizowaliśmy coraz więcej programów i projektów mających na celu integrację naszych dzieci i młodzieży ze środowiskiem lokalnym oraz możliwie pełny i wielostronny ich rozwój. Było i jest to możliwe dzięki środkom zgromadzonym przez Stowarzyszenie oraz dzięki przychylności Gminy Praszka, która wielokrotnie była naszym partnerem finansowym.

W roku 2007 przeprowadzone zostały kolejne prace remontowe oraz całościowa wymiana instalacji elektrycznej w budynku. Od września 2008 roku Zespół został poszerzony o kolejny etap – Szkołę Przysposabiającą do Pracy. Na początku 2010 roku Placówka otrzymuje nowego busa do przewozu dzieci i młodzieży.


Obecnie wczesnym wspomaganiem, wychowaniem, nauką i rewalidacją jest objętych 57 dzieci i uczniów niepełnosprawnych z gmin: Praszka, Gorzów Śląski, Radłów, Rudniki, Krzepice oraz Lipie

 

Do pobrania:
Download this file (gazetka -25 -lecie.doc)gazetka -25 -lecie.doc[ ]53737 Kb01.09.2017 23:49