Jesteś rodzicem dziecka niepełnosprawnego? PDF Drukuj Email
Wpisany przez Karolina Reszka   
wtorek, 11 grudnia 2012 08:52

Jesteś rodzicem dziecka niepełnosprawnego?

Stoisz przed dylematem do jakiej szkoły posłać dziecko? Bądź już podjąłeś decyzję? Jeżeli tak, to warto przeanalizować zyski i straty jakie ponosi Twoje dziecko, a tym samym zapoznać się z ofertą placówek specjalnie przygotowanych do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. W ten sposób z czystym sumieniem będziesz mógł przyznać, że zrobiłeś wszystko by Twoja pociecha była w przyszłości przystosowana do życia z niepełnosprawnością w społeczeństwie. Rodzice dzieci niepełnosprawnych stoją przed trudnym dylematem: muszą podjąć decyzję o kształceniu swojego dziecka mając na uwadze, że musi się ono stawać coraz bardziej samodzielne pomimo barier fizycznych czy psychicznych. Jest to dla nich o tyle trudne, że bazując na własnym doświadczeniu często decyduje się na szkołę masową w ogóle nie znając alternatyw. W ten sposób uniemożliwiają dziecku już na starcie skorzystanie z bezpłatnej pomocy specjalistów. Często dziecko będąc pod opieką szkoły masowej nie ma szans nawiązać głębszych relacji z rówieśnikami ze względu na swoją „oryginalność”, bądź po prostu dlatego, że korzysta z zajęć indywidualnych prowadzonych przez nauczyciela w domu. W szkołach, gdzie uczęszczają uczniowie niepełnosprawni relacje koleżeńskie są na poziomie partnerskim, co oznacza, że darzą się wzajemnie życzliwością, wspierają się i opiekują się sobą nawzajem. Nawiązują się prawdziwe przyjaźnie, które trwają latami. Takie, które dają nam pewność, że nasze dziecko nie jest i nie będzie samotne. Jest to korzyść, którą rodzic widzi, gdy dziecko z uśmiechem wraca i z chęcią codziennie rano jedzie do szkoły, gdy występuje na uroczystościach szkolnych i „żyje” życiem szkoły.

Głównym celem Zespołu Placówek Specjalnych jest wspomaganie rozwoju psychoruchowego oraz usprawnianie funkcji samoobsługowych dzieci niepełnosprawnych. Szkoła przystosowując się do ucznia prezentuje indywidualne podejście do niego, dla każdego jest bowiem przygotowany indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny napisany przez zespół pedagogów. Treści edukacyjno wychowawcze są ze sobą zintegrowane, co oznacza że sobą ze sobą powiązane i nawzajem się przenikają. Tak też wygląda współpraca sztabu specjalistów: pedagogów, rehabilitantów, logopedy, dogoterapeutów, psychologa, nauczycieli i opiekunek, a wszystko po to by oddziaływania terapeutyczne obejmowały jak najwięcej sfer funkcjonowania. Wiele metod i form pracy jest uzupełniane specjalistycznym wyposażeniem: sala „doświadczeń świata” z łóżkiem wodnym, wielobarwnymi neonami i innymi pomocami, które pozwalają dziecku wielozmysłowo poznawać świat; w pełni wyposażona sala rehabilitacyjna ze sprzętem do hydromasażu Wycieczki, wspólne spacery, wyjazdy na basen i zajęcia pozalekcyjne to uzupełnienie oferty edukacyjnej placówki.

Najważniejsza jest jednak atmosfera jaka tu panuje. Atmosfera, która daje dziecku poczucie bezpieczeństwa, ta która sprawia, że chce ono nazajutrz wrócić.

Warto więc przed podjęciem tak ważnej decyzji sprawdzić alternatywy i odpowiedzieć sobie na pytanie: Czym kierujemy się w decyzjach i czy to aby na pewno jest dobro naszego dziecka?                                                                   psycholog Zofia Pinkosz