Nabór
Podanie o przyjęcie do szkoły PDF Drukuj Email
Wpisany przez Karolina Reszka   
niedziela, 12 lutego 2012 21:38

Pobierz wniosek

...............................................................                                                 ...................................

   (imię i nazwisko rodziców/opiekunów)                                                   (miejscowość, data)

...............................................................

...............................................................

                          (adres)

................................................................

                    (numer telefonu)                     

 

 

 

 

 

Do Dyrekcji
Zespołu Placówek Specjalnych

w Praszce

 

 

         Proszę o przyjęcie mojego syna/ mojej córki …..………………………….

 

urodzonego / urodzonej  w dniu …………………….. do klasy ………………...

 

Szkoły Podstawowej Specjalnej / Gimnazjum Specjalnego /

Szkoły Przysposabiającej do Pracy  od dnia ……………... .

 

Rodzaj schorzenia  ………………………………………………………………..

 

Stany wymagające szczególnej opieki (np. epilepsja) …………………………...

 

Syn / córka posiada aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

 

wydane przez ……………………………………. ważne do dnia ………………

 

 

 

 

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku wyrażam zgodę na zbieranie wymienionych danych osobowych.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               ………………………………………………..

                                                                                                                           (podpis rodzica/opiekuna)

Pobierz wniosek

Poprawiony: wtorek, 14 lutego 2012 09:59
 
«pierwszapoprzednia123następnaostatnia»

Strona 3 z 3