Komunikat Stowarzyszenia PDF Drukuj Email
Wpisany przez Karolina Reszka   
wtorek, 27 października 2020 20:08

W związku z niedopełnieniem wymogów proceduralnych , opóźnienie

zgłoszenia zmiany numeru konta bankowego, środki z 1% przekazane przez

podatników na rzecz naszych dzieci zostały zablokowane.

Stowarzyszenie otrzymało informację z Urzędu Skarbowego w Oleśnie, że z

uwagi na niedopełnienie zgłoszenia rachunku bankowego w terminie, o którym

mowa w art.27a ust. 8 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego i wolontariacie organ podatkowy odstępuje od przekazania na rzecz

Stowarzyszenia 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 rok.

 

Wszystkie dotychczasowe działania ze strony Stowarzyszenia , aby odzyskać te

środki niestety nie przyniosły skutku . W dalszym ciągu prowadzimy takie

działania. Prosimy o pomoc, jeśli ktoś ma możliwość wsparcia naszych działań .