Szkolenie nauczycieli PDF Drukuj Email
Wpisany przez Karolina Reszka   
sobota, 26 października 2019 19:00

szkolenieszkolenie 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W sobotę 26 października nauczyciele naszej placówki rozpoczęli szkolenie z "Terapii behawioralnej w praktyce i edukacyjnej dzieci, młodzieży i dorosłych z autystycznym spektrum zaburzeń oraz z innymi zaburzeniami rozwojowymi".  Celem szkolenia jest przygotowanie kadry pedagogicznej do stosowania metod i technik behawioralnych w pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym przejawiającymi istotne trudności w procesie uczenia się i komunikacji. Spotkania prowadzi dr nauk humanistycznych Katarzyna Patyk-Wieczorek, która jest pedagogiem specjalnym, oligofrenopedagogiem, wykładowcą w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Specjalizuje się usprawnianiem osób z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osób z autystycznym spektrum zaburzeń. 

Poprawiony: niedziela, 27 października 2019 17:56