Międzyszkolny konkurs "Uczeń na medal" w Dniu Godności Osób Niepełmosprawnych Intelektualnie. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Karolina Reszka   
wtorek, 09 maja 2017 19:09

 GOPR3089

 

 

Międzyszkolny konkurs "Uczeń na medal" w Dniu Godności Osób Niepełmosprawnych Intelektualnie.

 

            Jak co roku na wiosnę, w tym roku po raz dziewiąty, nasza placówka zorganizowała międzyszkolny konkurs "Uczeń na medal". Tym razem nie bez powodu wybraliśmy termin

5 maja, gdyż na ten dzień właśnie przypada Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie. Jednocześnie 5 maja, to również Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie. Celem obchodów tego dnia jest sprzeciw wobec dyskryminacji osób niepełnosprawnych w pracy, w urzędzie oraz w życiu codziennym. Z racji, że zajmujemy się edukacją i wychowaniem dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie postanowiliśmy przyłączyć się do obchodów i zorganizowaliśmy w naszym mieście pochód ze stosownymi transparentami, by zaznaczyć swoją obecność i pokazać, że niepełnosprawni są i pragną normalnie żyć w tej społeczności, od której (tak jak każdy człowiek) oczekują godności, szacunku i tolerancji.

Wraz z przybyłymi do nas w tym roku uczestnikami z placówek z Olesna i Kluczborka oraz z zaproszonymi gośćmi - przedstawicielami  Urzędu Miasta i OSP, przeszliśmy spod Domu Kultury do rynku w Praszce. Tam p. Piotr Dudek okiem swego drona nakręcił nam krótki film i wykonał pamiątkowe zdjęcia, a potem w parkowych gazonach zostawiliśmy dla mieszkańców okolicznościowe balony i chorągiewki.

Trzeba z radością zauważyć, że między innymi dzięki różnym naszym wieloletnim staraniom świadomość na temat osób niepełnosprawnych intelektualnie pozytywnie się zmienia, zmniejsza się ich izolacja. Coraz rzadziej wytyka palcami i nie traktuje jak sensacji.

Aby jednak ukazać wartość, zdolności i talenty uczestników tego pięknego marszu wróciliśmy do Domu Kultury, by tam kontynuować dalszą część naszej integracyjnej impezy.

Po krótkim wstępie i prezentacji drużyn rozpoczęłiśmy zmagania konkursowe z pięciu przedmiotów. Tegoroczne hasło konkursu brzmiało "Uczeń niepełnosprawny może być uczniem na medal", co udowadniali biorący udział w konkursowych potyczkach uczestnicy z SOSW w Kluczborku, z klasy specjalnej przy SP nr3 w Oleśnie i z ZPS w Praszce. Jak zwykle bez ludzi dobrego serca nie byłoby tak wspaniale. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwało zatem szanowne jury w składzie: przewodnicząca - p. Agnieszka Stanaszek (pielęgniarka) oraz członkowie: p. Andrzej Podyma (komendant straży miejskiej w Praszce) i p. Łukasz Bilski (strażak OSP w Praszce). Z kolei nad tym, by sprawniej uczniowie mogli pokonywać poszczególne zadania czuwała sprawdzona ekipa wolontariuszek z ZS nr1 w Praszce. Wsparcia duchowego z kolei i moc życzliwości przekazali obecni goście p. Grażyna Sołtysiak (przew. Komisji Oświaty w UM w Praszce), p. Jacek Pac (dyr. MGOKiS w Praszce) i długoletni przyjaciel naszej placówki p. Józef Krajewski. Po zakończeniu konkurencji Pani Agnieszka ogłosiła werdykt, w którym wszyscy uczestnicy uzyskali uznanie za wspaniałą postawę, wolę walki i pełne zaangażowanie. W imieniu jednomyślnego jury, drużyny biorące udział mianowała "zwycięzcami" wręczając im pamiątkowe złote medale i dyplomy. Serdecznie wszystkim gratulujemy! Po raz kolejny niepełnosprawne osoby pokazały, że potrafią wspaniale się bawić i cieszyć życiem, co niejednokrotnie czynią mimo wielu przeciwności.  Podsumowując całość należy z całą pewnością zaznaczyć, że Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie jest i będzie dniem dla nas bardzo ważnym. W przyszłości chcielibyśmy i drobnymi krokami swej działalności dążymy do tego, by dla innych ludzi (gł. tych, którzy bezpośrednio nie pracują z osobami niepełnosprawnymi) ten dzień był równie ważny, a los osób dotkniętych niepełnosprawnością i ich rodzin nie był obojętny.

 Serdecznie podziękowania:

-  dla Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Praszce za sfinansowanie całego przedsięwzięcia,

- nauczycielom i pracownikom ZPS za zaangażowanie i niocenioną pomoc.                                                                                                                            

                                                                                             Organizatorzy:

                                                                                     Elżbieta Karczyńska                                                                                                                                                                                   Elżbieta Kapica                                                                                                                     

           

 

 

 

Poprawiony: niedziela, 28 maja 2017 09:21